اصلاح لبخند لثه ای

کامپوزیت دندان

کامپوزیت دندان

کامپوزیت دندان یکی از انواع روکش های دندانی است که می تواند در رنگ های مختلفی تهیه شده و روی دندان ها  قرار