انواع ارتودنسی

ارتودنسی ثابت

ارتودنسی ثابت

براکت‌های ثابت به نام سیم‌کشی دندان نیز شناخته می‌شوند. برای حرکت دندان‌ها به سمت موقعیت درست خودشان در طول دوره، و هم‌چنین

ارتودنسی دیجیتال 33

ارتودنسی دیجیتال

هدف از ارتودنسی اصلاح وضعیت قرار گرفتن دندان ها می باشد. اصلاح دندان ها تاثیر بسزایی در زیبایی چهره و اعتماد به