انواع ارتودنسی

ارتودنسی دیجیتال 33

ارتودنسی دیجیتال

هدف از ارتودنسی اصلاح وضعیت قرار گرفتن دندان ها می باشد. اصلاح دندان ها تاثیر بسزایی در زیبایی چهره و اعتماد به