مراقبت و بهداشتهای دندانی

پوسیدگی دندان

پیشگیری از پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان از ان دسته مشکلات دهان و دندان است که بسیار نا خوشایند و ازار دهنده است و در هر سنی

دندان عقل

دندان عقل

رویش در مواردی که دندان عقل به طور کامل رشد نمی کند، ممکن است عواملی مانع خروج دندان از لثه شده باشد.