لیزر در دندان پزشکی

کاربرد لیزر در دندان پزشکی

یکی از پیشرفت های اصلی در دندانپزشکی، لیزر در دندانپزشکی است، لیرز جایگزین ابزارهای قدیمی شده است که با دقت بیشتر و بدون آسیب به سایر بافت ها می تواند اکثر مشکلات دندانی را از درمان کند. امروزه پزشکان و متخصصان دندان پزشکی از لیزر استفاده های گوناگونی می کنند. برای آشنایی بیشتر با کاربردهای […]